Privacy

Cobi Kempe, Zorg in rouw respecteert de privacy van cliënten en andere bezoekers van www.cobikempe-zorginrouw.nl, hierna te noemen “de website”.

Cobi Kempe, Zorg in rouw zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Cobi Kempe, Zorg in rouw zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige  toepasselijke wet- en regelgeving.

Cobi Kempe, Zorg in rouw zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

 

Cobi Kempe, Zorg in rouw verwerkt persoonsgegeven van cliënten in het kader van haar dienstverlening nabestaandenbegeleiding.

Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

  • naam, adres, woonplaats
  • e-mailadres
  • financiële en administratieve gegevens, die nodig zijn in het kader van de dienstverlening van Cobi Kempe, Zorg in rouw.

 

Cobi Kempe, Zorg in rouw gebruikt deze persoonsgegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening.

De persoonsgegevens worden onder meer in verband met het volgende doel verwerkt:

  • voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • voor het beantwoorden van vragen
  • voor communicatie en relatiebeheer.

 

De persoonsgegevens verwerken wij omdat:

  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt
  • de verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting
  • de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

 

Cobi Kempe, Zorg in rouw verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Als een andere partij persoonsgegevens voor ons verwerkt, heeft Cobi Kempe, Zorg in rouw met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

 

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Cobi Kempe, Zorg in rouw uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Cobi Kempe, Zorg in rouw opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.

 

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website vraagt Cobi Kempe, Zorg in rouw toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze website verwerken we volgens deze privacyverklaring.

 

Op de website van Cobi Kempe, Zorg in rouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cobi Kempe, Zorg in rouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cobi Kempe, Zorg in rouw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer

(IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Cobi Kempe, Zorg in rouw te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Cobi Kempe, Zorg in rouw heeft hier geen invloed op.

Cobi Kempe, Zorg in rouw heeft Google geen toestemming gegeven om via www.cobikempe-zorginrouw.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Cobi Kempe, Zorg in rouw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, die niet onder het beheer van Cobi Kempe, Zorg in rouw vallen.

 

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.